Judo voor iedereen

Hashi is een club uit IJsselmonde die voor één ieder die judo wil leren op een leuke en ontspannen

sfeer, zowel in recreatieve of wedstrijdvorm.

Agenda en contributie

Contributie

Per 1 juli 2022

Lestijden

18:30 – 19:30 A-Judoka’s
18:00 – 18:45 4 – 9 jaar
18:45 – 19:45 10 – 16 jaar
20:00 – 21:00 Senioren
15:30 – 16:30 4 – 10 jaar
16:30 – 17:30 11 – 16 jaar
17:15 – 18:00 4 – 6 jaar
18:00 – 19:00 7 – 9 jaar
19:00 – 20:00 10 – 16 jaar
20:00 – 21:00 Senioren

De Lesuren voor junioren (kinderen) is onderverdeeld naar leeftijd, maar er wordt vooral ook gekeken naar de grootte en vaardigheden. Voor een proefles kan je tijdens lestijden contact met ons opnemen. Er wordt dan een dag en tijd met je afgesproken.

Let op! Tijdens vakantieperiode zijn er gewijzigde lestijden

Band- en Slipexamens 

De band- en slip examens worden afgenomen door onze judo leraren tijdens de reguliere lesuren. Voor de bandexamens ontvangen de judoka’s een uitnodiging. De bandexamens worden op een zaterdag afgenomen.

Bij Judovereniging Hashi wordt je na het behalen een band graduatie. ( vanaf de gele band) automatisch aangemeld bij  de Judobond Nederland. Dit is verplicht.

Doe je mee met toernooien dan is het soms ook verplicht om lid te worden van de judobond. Kijk hiervoor op de informatie en eisen van de wedstrijdorganinsaties.

Lid worden kun eenvoudig regelen door het te melden bij de bar. Dan wordt doorgegeven aan de leden administratie.

 

Band en slip examens seizoen 2024
Slipexamens
week van 29/01 tot 02/02
week  van 24 juni tot en met 28 juni
Bandexamens
Bandexamen 10 februari
Bandexamen 6 juli
Om te deel aan het bandexamen ontvang je een uitnodiging van de leraren. Lees de informatie op deze uitnodiging goed.

 

Vakantiedagen 2024

 

Goede vrijdag

29-3-2024

2e paasdag

1 april

Meivakantie

 27/04 t/m 11/05

2e pinksterdag

20 mei

Zomervakantie

2024

Start vanaf maandag 13 juli 2024!

Laatste les is op ?? juli.

Jaarlijkse seizoensafsluiting met judoka’s, ouders en vrijwilligers op vrijdag ?? juli met BBQ.

Aangepaste lestijden tijdens vakanties

Maandag

Lestijd ongewijzigd, bij feestdag geen les A-Judoka’s

Dinsdag

1e lesuur om 18:00-18:45 uur Junioren
2e lesuur om 18:45-19:45 uur Junioren
20:00 – 21:00 uur Senioren

Woensdag

Geen les*

Vrijdag

1e lesuur om 18:00 uur (normaal 17:15 uur) Junioren
2e lesuur om 18:00-19:00uur (normaal 18:00 uur) Junioren
3e lesuur om 19:00-20:00uur (normaal 19:00 uur) Junioren
20:00 – 21:00 uur Senioren

* Kinderen die gewoonlijk op woensdag trainen, kunnen dan trainen op dinsdag of vrijdag. Jeugd 4 tot 12 jaar om 18:00 en 12 tot 18 jaar om 19:00 uur.