Judo voor iedereen

Hashi is een club uit IJsselmonde die voor één ieder die judo wil leren op een leuke en ontspannen

sfeer, zowel in recreatieve of wedstrijdvorm.

Bestuursleden

Wim Hompus

Voorzitter

Jackie Spruit

Penningmeester secretariaat

Chantal Verhagen

Ondersteunend secretariaat

Desiree Danse

Ledenadministratie en contributies

Peter Groenendijk

Huisvesting en onderhoud

Walter Bakker

Ledenwerving en activiteiten

Carla van Rijn

Algemeen bestuurslid