Judo voor iedereen

Hashi is een club uit IJsselmonde die voor één ieder die judo wil leren op een leuke en ontspannen

sfeer, zowel in recreatieve of wedstrijdvorm.

De geschiedenis van Judovereniging Hashi

De naam Hashi betekent ‘brug’. Al sinds 1961 is Hashi aangesloten bij de Judo Bond Nederland. Dat was in die tijd niet gebruikelijk: je moest aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een minimaal aantal leden hebben voordat je je aan kon sluiten bij de Judo Bond Nederland.

Nieuwe sport in Nederland

Jan van Oosten is bij veel van ons bekend als Ome Jan. Hij is één van de medeoprichters van Judovereniging Hashi. Hij werd uitgenodigd voor een nieuwe sport in de Magneet, een Verenigingsgebouw aan de Cranendonckweg te Rotterdam IJsselmonde. Jan, die toendertijd een gele band had, deed samen met een paar zwarte-banders en zijn judoleraar Dhr. van de Velden een demonstratie onder de naam ‘Zweedse gymnastiek’. De demonstratie was een succes, want na afloop schreven wel 23 kinderen zich in voor judolessen. De eerste lessen werden gegeven in het gebouw van de Magneet, maar helaas bleek de huurprijs te hoog voor onze beginnende vereniging. Toen werd er les gegeven in een speeltuin, maar deze verdween om plaats te maken voor een kerk. U begrijpt dat er meteen gezocht werd naar een nieuwe locatie om te trainen. Gelukkig werd deze gevonden!

Een pand aan de Bovenstraat

Inmiddels was de judovereniging gegroeid en kon de club het zich veroorloven om een pand te betalen aan de Bovenstraat op nummer 132, een voormalige lagere school. Het gebouw was echter al oud: het stond er al sinds 1872. Dit zorgde helaas voor veel extra kosten en kopzorgen. De kosten konden gelukkig gedeeld worden met een fanfarekorps, zodat het lukte om deze moeilijke (financiële) tijd door te komen. Deze samenwerking stopte toen er sprake was van tegenstrijdige belangen, die met een rechtsgang een einde maakte aan het delen van het pand. Het beheer van het pand was onervaren en het gebruiken van voorzieningen maakte dat er nog meer moeilijke tijden te wachten stonden voor Judovereniging Hashi. Het was voor het bestuur, maar ook voor de leden een spannende tijd, want er was geen geld en er moesten keuzes gemaakt worden. Hoe nu verder?

Van leegloop tot erkenning

Alsof de vereniging nog niet genoeg te verduren had gehad, kreeg Hashi ook te maken met vergrijzing. Veel leden werden uitgeschreven, waardoor we slechts een ledenaantal van 57 overhielden. Het gebouw was er slecht aan toe en het werd steeds moeilijker om mensen op een fatsoenlijke manier te ontvangen. Er was geen geld om het pand te renoveren, omdat de vereniging al die jaren zijn best had gedaan om de contributie zo laag mogelijk te houden. Door de inzet van vrijwilligers kon de club het hoofd boven water houden. Door de positieve instelling en het belang van de judoka voorop kreeg de vereniging niet alleen erkenning van de Deelgemeente Rotterdam, maar ook van het Stadhuis. Verschillende bedrijven en de middenstand uit de buurt sprongen in om te helpen. Zo werden oude gaskachels vervangen, er werd gestuukt en geverfd, er werd een keuken geplaatst en de plafonds werden verlaagd. Tot die tijd waren er geen douches aanwezig bij de vereniging, maar die werden ook gerealiseerd. Ineens was het pand aantrekkelijker en zo kon Judovereniging Hashi verder om de sport aan te bieden aan kinderen en volwassenen uit de omgeving.

Verhuizing naar Beverwaard

De woonwijk Beverwaard werd gebouwd, waar veel jonge gezinnen kwamen wonen. Door meer leden en animo konden er extra trainingen gegeven worden op de dinsdagavond. De club groeide door, waardoor er behoefte kwam aan vakbekwame judoleraren. Deelgemeente IJsselmonde bood aan de kosten voor de benodigde opleidingen te betalen. Er zijn in de afgelopen jaren een hoop bedrijven aan de Maas verdwenen die extra plaats maakten voor woningbouw. Meer jonge gezinnen kwamen in de buurt wonen en dus bleef het ledenaantal stijgen. Hierdoor verhuisden wij als vereniging naar Beverwaard, waar we nog steeds met veel plezier judolessen aanbieden in onze eigen Dojo. De locatie ligt uitstekend centraal en is voor leden goed bereikbaar.

De gevolgen van Corona

Waar het leek of Judovereniging Hashi er goed voor stond door de groei en de inzet van onze leraren en vrijwilligers, heeft de Corona-crisis het ledenaantal drastisch verminderd. Toch blijven wij optimistisch. Wij doen er alles aan om mensen van alle leeftijden te motiveren om te sporten. Wist u dat u bij ons een gratis proefles kunt doen? Deze is geheel vrijblijvend en biedt u de mogelijkheid om een les mee te maken zoals die bij ons gegeven wordt. Ook beantwoorden wij al uw vragen en zullen onze leraren en leden u opvangen om u een zo positief mogelijke ervaring te geven. Waar wacht u nog op? Schrijf u snel in voor een proefles en kom zelf kijken wat Judovereniging Hashi zo leuk maakt!