Judo voor iedereen

Hashi is een club uit IJsselmonde die voor één ieder die judo wil leren op een leuke en ontspannen

sfeer, zowel in recreatieve of wedstrijdvorm.

Het kabinet heeft heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het
algemeen sterk te verminderen. Judo Bond Nederland adviseert
trainingen en andere bijeenkomsten voorlopig t/m eind maart af te
gelasten. Dit in combinatie met het feit dat we te maken hebben met een
contactsport waarbinnen de kans op besmetting groot is. Zij roepen op
om alle andere club bijeenkomsten zoals trainingen, overleggen,
vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te
gelasten.

Judo vereniging Hashi geeft gehoor aan deze oproep en zal vanaf  vrijdag 13 t/m 31 maart alle lessen laten vervallen. De lessen zullen zich weer
hervatten in april tenzij het advies van de regering wordt aangepast.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Over
verdere besluiten zullen we u op de hoogte houden via onze website, facebook, en de
nieuwsbrief.


Met vriendelijke groet,
Bestuur Judovereniging Hashi