Judo voor iedereen

Hashi is een club uit IJsselmonde die voor één ieder die judo wil leren op een leuke en ontspannen

sfeer, zowel in recreatieve of wedstrijdvorm.

Komende week start de collecte week van Jantje Beton.

Judovereniging Hashi doet dit jaar aan mee aan de collecte, en zal komende week in Beverwaard langs de deuren gaan. U kunt u bijdrage contant in de bus doen of via de QR code digtaal betalen. De opbrengst  is voor de goede doelen die Jantje Beton  steunt, en de opbrengst wordt gedeeld worden v Hashi.

De judovereniging wil de opbengst gebruiken voor het organiseren van het jeugd judokamp in oktober van dit jaar. Het bestuur wil de eigen bijdrage voor de jeugdleden  zo laag mogelijk houden, zodat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen. We hopen dit door middel van verschillende acties zoals Jantje Beton te kunnen realiseren.